Miejsca w Tromsø

Otwórz mapę
Czas lokalny:
01:09:42

Enter Backpack Hotel

Parkgata 4, Tromsø
lodgingCzytaj więcej

Clarion Collection Hotel With

Sjøgata 35-37, Tromsø
lodgingCzytaj więcej

Scandic Ishavshotel

Fredrik Langes gate 2, Tromsø
lodgingCzytaj więcej

Clarion Collection Hotel Aurora

Sjøgata 19-21, Tromsø
barCzytaj więcej

Enter City Hotel

Grønnegata 48, Tromsø
lodgingCzytaj więcej

Radisson Blu Hotel, Tromsø

Sjøgata 7, Tromsø
lodgingCzytaj więcej

St-Elisabeth Hotell og Helsehus

Mellomveien 50, Tromsø
lodgingCzytaj więcej

Viking Hotel Tromso

Grønnegata 18, Tromsø
lodgingCzytaj więcej

Enter Amalie Hotel

Sjøgata 5B, Tromsø
lodgingCzytaj więcej

Skansen Hotel Tromso

Storgata 105, Tromsø
lodgingCzytaj więcej

Thon Hotel Tromsø

Grønnegata 50, Tromsø
lodgingCzytaj więcej

Sydspissen Hotell

Strandvegen 166, Tromsø
lodgingCzytaj więcej

Smarthotel Tromsø

Vestregata 6, Tromsø
lodgingCzytaj więcej

Thon Hotel Polar

Grønnegata 45, Tromsø
lodgingCzytaj więcej

midt i sentrum

Fredrik Langes gate, Tromsø
shopping_mallCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie w Tromsø

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy