Seværdigheder i Norge

Coat of arms: Norge

06:10:47

NO

Landekode ISO

+47

Telefonopkald

Europe/Oslo

Tidszone

Oslo

Hovedstad

Mest populære byer

ÅlesundMøre og Romsdal provins
Befolkning:52 626
AltaTroms og Finnmark provins
Befolkning:15 342
AskimViken provins
Befolkning:14 488
BergenVestland provins
Befolkning:281 190
BodøNordland provins
Befolkning:41 215
BrønnøysundNordland provins
Befolkning:5 050
DrammenViken provins
Befolkning:68 933
DrøbakViken provins
Befolkning:13 393
FredrikstadViken provins
Befolkning:81 772
HarstadTroms og Finnmark provins
Befolkning:21 070
HaugesundRogaland provins
Befolkning:37 250
HortenVestfold og Telemark provins
Befolkning:20 504
KristiansandAgder provins
Befolkning:64 057
LevangerTrøndelag provins
Befolkning:10 333
LillehammerInnlandet provins
Befolkning:20 580
Mo i RanaNordland provins
Befolkning:18 899
MosjøenNordland provins
Befolkning:9 854
MossViken provins
Befolkning:47 135
NamsosTrøndelag provins
Befolkning:8 471
NesnaNordland provins
Befolkning:1 332
OsloOslo provins
Befolkning:681 071
SandefjordVestfold og Telemark provins
Befolkning:44 046
SandnessjøenNordland provins
Befolkning:6 052
SarpsborgViken provins
Befolkning:55 997
SkiViken provins
Befolkning:19 546
StavangerRogaland provins
Befolkning:134 037
SteinkjerTrøndelag provins
Befolkning:12 985
StorslettTroms og Finnmark provins
Befolkning:1 806
TønsbergVestfold og Telemark provins
Befolkning:52 419
TromsøTroms og Finnmark provins
Befolkning:38 980
TrondheimTrøndelag provins
Befolkning:196 159
VadsøTroms og Finnmark provins
Befolkning:4 902

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZoobiludlejning